Mimari dekorasyon, tasarımın fikrinin oluşmasından tasarımının tamamlanmasına kadar her aşamada etkili olabilen çok önemli bir kavramdır. Konsept oluştururken, kontrolün mimarın elinde kalmasını sağlayacak ve böylelikle tasarım sürecinde rastlantısal oluşumların önüne geçilmesine yardımcı olacak kararlar alınmalıdır. Ve bu kararların tek başına elle tutulması zor, geniş kapsamlı ve çok soyut nitelikte olmak yerine; daha anlaşılır, daha somut, mekanlaşabilme potansiyeli yüksek kararlar olmaları gerekmektedir.